Faren for atomkrig øker

Faren for atomkrig øker

Nei til Atomvåpen fordømmer Russlands uberettigede og ulovlige invasjon av Ukraina og Russlands trussel om bruk av atomvåpen. Invasjonen setter ukrainske sivile i livsfare og øker drastisk faren for atomkrig som vil ha katastrofale konsekvenser for hele verden.

Den største faren for at atomkrig skal bryte ut i dag er ved utilsiktet eskalering, misforståelser eller uhell.

I en tale natt til torsdag kom Putin med en skremmende advarsel, som flere tolker som en trussel om bruk av atomvåpen: “Den som prøver å stoppe oss, og fortsetter å true landet, og folket vårt, bør vite at Russland vil reagere på dette umiddelbart, og det vil bli konsekvenser man aldri før har sett.”

Trusselen tydeliggjør at faren for bruk av atomvåpen er reell og forsterker mistilliten mellom atomvåpenmaktene. Hundrevis av atomvåpen står klare til bruk på få minutters varsel, og risikoen for at dette skjer øker nå dramatisk. I en eskalerende krisesituasjon er varslingstiden kort og usikkerheten knyttet til om trusler kommer fra konvensjonelle våpen eller atomvåpen er stor. Faren for misforståelser er uakseptabelt høy.

Russland må trekke tilbake sine styrker fra Ukraina og avstå fra trusler om bruk av atomvåpen. NATO har på sin side et ansvar for å sørge for at atomvåpen ikke blir en større del av denne konflikten, og til å unngå videre eskalering. I den pågående krigssituasjonen ser vi det akutte behovet for tillitsskapende tiltak og gjensidige begrensninger på utplassering av atomvåpen i Europa. Det er helt nødvendig, spesielt i krigssituasjoner, å opprettholde kommunikasjon mellom Russland og NATO for å redusere faren for bruk av atomvåpen.