Hvem er vi?

Gjennom folkeopplysning og politisk påvirkning arbeider Nei til Atomvåpen for kjernefysisk nedrustning og total avskaffelse av atomvåpen.

Foto: Fredrik Walløe

Nei til Atomvåpens overordnede formål:

 • Hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen
 • Forby og avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning
 • Avvikle atomkraftanlegg, hindre at nye atomkraftanlegg bygges og sikre trygg håndtering av atomavfall.

Våre politiske hovedsaker i 2022-2024 er

Nei til Atomvåpens politiske hovedsaker i 2022-2024 er å forhindre bruk av atomvåpen, å redusere spenningen mellom stormaktene i nordområdene og arbeide for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. I tillegg ønsker vi å løfte fram atomvåpens konsekvenser for mennesker, miljø og klima.

 • Norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud
 • Økt politisk støtte til lavspenningstiltak i nord
 • Hindre lagring og bruk av atomvåpen på og fra norsk territorium
 • Løfte frem atomvåpens konsekvenser for mennesker, miljø og klima

Foto: Fredrik Walløe

Organisasjonen

Nei til Atomvåpen består av Hovedstyret, sekretariatet, utvalg og tolv lokallag rundt omkring i Norge.

I hovedstyret sitter

 • Lars Egeland (Styreleder)
 • Mette Klouman (nestleder)
 • Milly Meyer (nestleder)
 • Alexander Harang (styremedlem)
 • Ingrid Joys (styremedlem)
 • Per Botolf Maurseth (styremedlem)
 • Christian Holmboe Ruge (styremedlem)
 • Magnus Hidle (styremedlem)
 • Abby Brobakken (styremedlem)
 • Jan Olav Andersen (styremedlem)
 • Bjørn Hilt (varamedlem)
 • Kinsi Ahmed (varamedlem)

Nei til Atomvåpen er en del av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen

Nei til Atomvåpen er partnerorganisasjon i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), en global koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. I Norge er vi over 50 norske partnerorganisasjoner. Nei til Atomvåpen sitter i styringsgruppen til ICAN Norge, den norske grenen av kampanjen, sammen med representanter fra Leger mot Atomvåpen, Fredsrådet og Solidaritetsungdommen.

Sekretariatet
Gunnar Johnsen
Gunnar Johnsen
Daglig leder
Sofie Fjellblome Nordvik
Sofie Fjellblome Nordvik
Rådgiver
Philippe Bédos Ulvin
Philippe Bédos Ulvin
Rådgiver

Våre lokallag

Lokallagene danner grunnlaget for Nei til Atomvåpen virksomhet. Lokallagene velger selv hva slags aktiviteter de ønsker å gjøre.

Ønsker du å bli aktiv til Nei til Atomvåpen? Ta kontakt med et lokallag i ditt område!

Bor du et sted uten lokallag og har lyst til å bli aktiv? Send en e-post til post@neitilatomvapen.org så får du hjelp til å starte et nytt lokallag!

Asker & Bærum Nei til Atomvåpen
Asker & Bærum Nei til Atomvåpen
Nils Ole Hagen
Bergen Nei til Atomvåpen
Bergen Nei til Atomvåpen
Trond Wathne Tveiten
Grenland / Skien NTA
Grenland / Skien NTA
Svein Bøe
Oslo Nei til Atomvåpen
Oslo Nei til Atomvåpen
Fredrik Walløe
Trondheim Nei til Atomvåpen
Trondheim Nei til Atomvåpen
Bjørn Hilt
Trondheim Studentlag
Trondheim Studentlag
Ole August Iversen
Sør-Rogaland Nei til Atomvåpen
Sør-Rogaland Nei til Atomvåpen
John Brigt Hope