Hvem er vi?

Gjennom folkeopplysning og politisk påvirkning arbeider Nei til Atomvåpen for kjernefysisk nedrustning og total avskaffelse av atomvåpen.

Illustrasjon: Karina Faou

Organisasjonens overordnede formål

 • Hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk av atomvåpen
 • Forby og avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning
 • Belyse koblinger mellom atomvåpen og atomkraft og sikre trygg håndtering av atomavfall og radioaktivt materiale

Atomvåpen utgjør en enorm trussel for mennesker, klima og miljø. Spenningen øker mellom atomvåpenstatene og et risikabelt stormaktsspill utspiller seg internasjonalt. Det internasjonale nedrustningsarbeidet har stoppet opp og rustningskontrollavtaler kollapser. Arbeid for avspenning og tiltak som bidrar til å redusere atomvåpenrisiko, vil derfor bli enda viktigere. Vi befinner oss i et nytt atomvåpenkappløp og det er akutt behov for nye nedrustningsinitativ.

Styrende dokument:

Politiske hovedsaker i 2024-2026:

 • forhindre bruk av atomvåpen
 • skape politisk gjennomslag til støtte for FNs atomvåpenforbud
 • Skape politisk gjennomslag for lavspenningstiltak
 • spre kunnskap og engasjement rundt atomvåpen, atomkraft og atomavfall i den norske befolkningen
 • mobilisere en folkebevegelse i Norge og bygge en større og sterkere organisasjon.

Foto: Fredrik Walløe

Organisasjonen

Nei til Atomvåpen består av Hovedstyret, sekretariatet, utvalg og tolv lokallag rundt omkring i Norge.

I hovedstyret sitter

 • Lars Egeland (Styreleder)
 • Mette Klouman (nestleder)
 • Magnus Sveen Hidle(nestleder)
 • Alexander Harang (styremedlem)
 • Milly Meyer (styremedlem)
 • Fredrik Walløe (styremedlem)
 • Christian Holmboe Ruge (styremedlem)
 • Bjørn Hilt (styremedlem)
 • Oda Nyborg (styremedlem)
 • Bror Eskil Heiret (varamedlem)
 • Sophia Adampour (varamedlem)
 • Tuva Lund Todnem (varamedlem)

Nei til Atomvåpen er en del av den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen

Nei til Atomvåpen er partnerorganisasjon i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), en global koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. I Norge er vi over 50 norske partnerorganisasjoner. Nei til Atomvåpen sitter i styringsgruppen til ICAN Norge, den norske grenen av kampanjen, sammen med representanter fra Leger mot Atomvåpen, Fredsrådet og Solidaritetsungdommen.

Sekretariatet
Gunnar Johnsen
Gunnar Johnsen
Daglig leder
Organisasjonsrådgiver
Philippe Bédos Ulvin
Philippe Bédos Ulvin
Rådgiver

Våre lokallag

Lokallagene danner grunnlaget for Nei til Atomvåpen virksomhet. Lokallagene velger selv hva slags aktiviteter de ønsker å gjøre.

Ønsker du å bli aktiv til Nei til Atomvåpen? Ta kontakt med et lokallag i ditt område!

Bor du et sted uten lokallag og har lyst til å bli aktiv? Send en e-post til post@neitilatomvapen.org så får du hjelp til å starte et nytt lokallag!

Asker & Bærum Nei til Atomvåpen
Asker & Bærum Nei til Atomvåpen
Nils Ole Hagen
Bergen Nei til Atomvåpen
Bergen Nei til Atomvåpen
Trond Wathne Tveiten
Grenland / Skien NTA
Grenland / Skien NTA
Svein Bøe
Oslo Nei til Atomvåpen
Oslo Nei til Atomvåpen
Mika Mayumi
Trondheim Nei til Atomvåpen
Trondheim Nei til Atomvåpen
Bjørn Hilt
Trondheim Studentlag
Trondheim Studentlag
Ole August Iversen
Sør-Rogaland Nei til Atomvåpen
Sør-Rogaland Nei til Atomvåpen
John Brigt Hope