Kommuneappellen ICAN Cities Appeal

Kommuneappellen ICAN Cities Appeal

ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen.

Få din kommune med på laget!

Hva er ICAN Cities Appeal?

ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.

ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot atomvåpen!

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor den globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Hvorfor bør kommuner signere?

ICAN Cities Appeal gir norske byer en mulighet til å øke presset på regjeringen til å signere atomvåpenforbudet.

Her er fire gode grunner til å signere ICANs Cities Appeal:

  1. Byer er et hovedmål for bruk at atomvåpen.
  2. Kommunen kan spille en positiv rolle og gå foran i kampen mot atomvåpen og påvirke nasjonale myndigheter.
  3. Kommunen står på riktig side av historien.
  4. Regjeringen har sagt at de vil være en pådriver mot atomvåpen. Da er det ikke drastisk at norske kommuner gjør det samme.

Forslag til tekst

“Vår kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.”

Vil du at din kommune skal støtte FNs atomvåpenforbud?

  1. Ta kontakt med lokale politikere dere tror vil støtte forslaget.
  2. Gi dem tekstforslaget og informasjon om ICAN Cities Appeal.
  3. Løft saken i lokalsamfunnet, stå på stand eller skriv leserinnlegg.
  4. Kontakt lokale aviser, lokalradio og andre steder som kan bidra til å påvirke.
  5. Vær aktiv rundt den tiden forslaget skal opp i kommunestyret. Husk å melde fra til oss når kommunen din har fattet vedtak.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan du kan få din kommune med på laget.

Her finner du oversikt over alle byer som har sluttet seg til kampanjen internasjonalt.

Disse norske kommunene og byene er med:
Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Bamble
Bamble
Bergen
Bergen
Bodø
Bodø
Drammen
Drammen
Eidsvoll
Eidsvoll
Gjerstad
Gjerstad
Hammerfest
Hammerfest
Hjartdal
Hjartdal
Horten
Horten
Hurdal
Hurdal
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansund
Kristiansund
Larvik
Larvik
Levanger
Levanger
Lillestrøm
Lillestrøm
Malvik
Malvik
Mo i Rana
Mo i Rana
Moss
Moss
Nesodden
Nesodden
Nordreisa
Nordreisa
Nord-Odal
Nord-Odal
Oslo
Oslo
Ringsaker
Ringsaker
Risør
Risør
Skien
Skien
Sortland
Sortland
Sunndal
Sunndal
Tolga
Tolga
Tromsø
Tromsø
Trondheim
Trondheim
Vang
Vang
Volda
Volda
Voss
Voss
Ørsta
Ørsta
Ålesund
Ålesund
Ås
Ås