Nei til atomvåpen | Skrivekonkurranse

DELTA I SKRIVEKONKURRANSE

Hva bør Norge gjøre for å redusere spenning og bidra til tryggere nordområder?

DELTA I SKRIVEKONKURRANSE

Er du under 26 år og interessert i atomvåpen, nedrustning, forsvars- og sikkerhetspolitikk? Nei til Atomvåpen ser etter eksterne bidrag til neste utgave av vårt magasin!

Spenningen mellom verdens største atomvåpenstater, USA og Russland, tilspisser seg i våre nærområder.

De siste årene har vi igjen sett en markant endring i forholdet mellom Russland og NATO, og stadig oftere ser vi allierte styrker som øver med og uten norske militære styrker, nær grensen mot Russland og den russiske atombasen på Kolahalvøya. Det har også vært en kraftig økning i antall anløp av atomubåter i norske havner og nylig kom det også fram at USA skal utstasjonere strategiske B-1B-bombefly på Ørland.

Norge knytter seg stadig tettere til Nato og bistår i mer offensiv øvingsaktivitet. Med USA som NATO-alliert og Russland som naboland står Norge i en særskilt posisjon. Hva bør Norge gjøre for å redusere spenning og bidra til tryggere nordområder?

Vinneren får bidraget sitt på trykk i neste utgave av vårt magasin og mottar 5000 kr i premie! Bidraget må være mellom 6000 og 8000 tegn (inkl mellomrom).

Send inn ditt bidrag og eventuelle spørsmål om konkurransen til ninasofie@neitilatomvapen.org innen 5. mars.

Om oss

Nei til Atomvåpen

SoCentral

Øvre Slottsgate 3

0157 Oslo