Politisk kamp mot atomvåpen

Atomvåpenstatene ruster opp og faren for bruk av atomvåpen øker, men diskusjonen om nedrustning er fraværende i den norske politiske debatten. Hva kan egentlig en liten stat som Norge gjøre i kampen mot atomvåpen? Hvordan kan vi løfte frem det folkelige engasjementet mot atomvåpen igjen?