Bli med i kampen mot atomvåpen!

Bli med i kampen mot atomvåpen!

Risikoen for bruk av atomvåpen øker. Kampen mot atomvåpen er viktigere enn noensinne.

Nei til Atomvåpens politiske hovedsaker 2022-2024

Atomvåpen utgjør en enorm trussel for mennesker og miljø. Spenningen øker mellom atomvåpenstatene og et risikabelt stormaktsspill utspiller seg i Europa og våre nærområder. Det internasjonale nedrustningsarbeidet har stoppet opp og rustningskontrollavtaler kollapser. Arbeid for avspenning og tiltak som bidrar til å redusere atomvåpenrisikoer, vil derfor bli enda viktigere. Vi befinner oss i et nytt atomvåpenkappløp og det er akutt behov for nye nedrustningsinitativ.

I 2022-2024 vil Nei til Atomvåpen arbeide for å forhindre bruk av atomvåpen, skape politisk gjennomslag til støtte for FNs atomvåpenforbud og lavspenningstiltak i nordområdene, spre kunnskap og engasjement rundt atomvåpen, atomkraft og atomavfall i den norske befolkningen, mobilisere en folkebevegelse i Norge og bygge en større og sterkere organisasjon.